Soprummen – Helen Ekholm lägger fram förslag om att hon, Leif Back och Natalie tar dem gamla soprummen som förråd till sina utemöbler och att övriga rum görs om till hobbyrum. Helen och Leif lämnade rummet och resten av styrelsen röstade om saken.

Beslut – Ja, med förbehåll att dem informerar resten av dem boende och att det endast gäller tills vi eventuellt har något annat
användningsområde för utrymmena.