Stamspolning kommer att ske i alla lägenheter 20 nov – 2 dec, närmare avisering kommer.