Parkering

Vi har ingen parkering vid fastigheten, utan det är lastning/lossning som gäller, det finns en betald parkering för våra gäster vid infarten på Melodivägen 5. Heltids parkering finns att hyra via Huge (Skogås/Trångsund).

Biltrafik på gårdarna – vid flyttning, om du är rörelsehindrad eller vid transport av tunga och skrymmande laster, är det givetvis tillåtet att köra in. Kom dock ihåg att avlägsna bilen snarast! (kör sakta, fotgängare har företräde)