Hyresgästen ansvarar för att:

 • Omgående rapportera när fel uppstår i lägenheten. Om hyresgästen vid upprepande tillfällen inte släpper in hantverkare/besiktningsman vid avtalad tid utgår en kostnad om 400 kr
 • Rensa vattenlås och golvbrunn i badrummet. Är stoppet längre ner kontaktas fastighetsskötseln
 • Sköta om ugnsplåtar och galler. Hyresgästen är kostnadsansvarig för spräckta spisplattor
 • Grönsakslådor, hyllor, dörrfack och övrig inredning hålls i ett gott skick under boendetiden
 • Byta säkringar samt ansvaraför egen eldragning. Brf Melodin ska godkänna komplettering av den fasta elanläggningen samt att installationen ska utföras av godkänd fackman, till exempel installation av tvättmaskin
 • Själv bekosta reparation och utbyte av trasigt polislås. Dock ej i av Brf Melodin monterad säkerhetsdörr
 • Själv bekosta byte av cylinder eller polislås om nycklarna till låsen tappats bort. Hyresgästen ska även bekosta nya nycklar/passerbrickor till fastigheten om de förkommit
 • Bekosta byte av trasigt inre fönsterglas samt underhåll och byte av eventuella persienner
 • Alltid hålla förrådet låst även om det inte används .
 • Brandfarlig vätska eller explosiva ämnen inte förvaras i förrådet. I lägenheten får högst fem liter brandfarlig vätska förvaras
 • Byta lampor i lägenheten förutom ugns-, frys- och kylskåpslampor
 • Rengöra fettfilter och byta kolfilter i köks-, kolfilter och övriga köksfläktar
 • Telefonjack i lägenheten fungerar. Brf Melodin ansvarar för det första jacket vilket oftast är monterat i hallen.
 • Återmontera borttagen lägenhetsutrustning vid avflyttning. Hyresgästen ansvarar också för att under boendetiden förvara borttagen lägenhetsutrustning på ett betryggande sätt
 • Omgående kontakta Nomor och styrelsen för bekämpning av skadedjur och ohyra. Bekämpning av skadedjur och ohyra ingår i hyran. Nomor tel 020-54 55 56

BRF Melodin ansvarar för att:

 • Inom tre arbetsdagar åtgärda rapporterat fel eller rapportera till hyresgäst när felet kan avhjälpas
 • Justera och utföra service av vattenkranar
 • Rensa stopp i avloppssystem som HG inte kommer åt
 • Reparera eller byta spisar och kylskåp.
 • Felsöka och reparera fast elanläggning
 • Reparera och byta trasiga lås. Observera att polislås ingår i av Brf Melodin monterad säkerhetsdörr men inte i vanlig ytterdörr.
 • Tillhandahålla tre nycklar till varje standardlås samt tre nycklar/passerbrickor till fastigheten
 • Byta trasigt yttre fönsterglas, tätningslister, filter tillvädringsfönster och justering av fönsterbågar
 • Värmen i lägenheten uppgår till +21º C och inte understiger +18º C – enligt Socialstyrelsens riktlinjer
 • Reparera lägenhetsförråd
 • Byta ugns-, frys- och kylskåpslampor
 • Felsöka och reparera lägenhetens första telefonjack. Det första jacket är oftast monterat i hallen