Sopsortering

Den 1/12 börjar vi med att sopsortera vårt matavfall. Ni har alla fått behållare samt papperspåsar till detta ändamål. Tar påsarna slut finns det nya att hämta i grovsoprummet. Saknar ni något är det bara att maila till info@brfmelodin.se.

Soporna ska slängas i den soptunnan med svart lock, som är den till längst vänster utanför respektive hus.

Det här kan du lägga i matavfallspåsen:

•    Rester av kött, fisk, skaldjur
•    Pasta, ris, potatis, nudlar m.m.
•    Rester av bröd, äggskal
•    Rester av grönsaker, frukt
•    Teblad, tepåse, kaffesump, filter

OKSopor

 

 

 

 

 

 

Allt du kan tänka dig att äta får du slänga som matavfall och även rester från det du kan äta. Ofärgade servetter och hushållspapper går även bra. Exempel på sådant du kan kasta i matavfallspåsen är potatis, ris, bröd, pasta, äggskal, teblad, kaffesump, kaffefilter, skaldjursrester, grönsaks- och fruktskal och rester av kött och fisk. Du får inte lägga läkemedel, snus, cigarretter, tuggummi, tandpetare eller glasspinnar i påsen. Ej heller kol, aska osv. På varje matavfallspåse står vad som går och inte går att slänga som matavfall!

 

Det här ska du inte lägga i matavfallspåsen:

•    Snus, cigaretter, aska
•    Kattsand
•    Damm, dammsugarpåsar
•    Blöjor, bindor
•    Vinkorkar, kapsyler
•    Glasspinnar, ätpinnar
•    Stearinljus
•    Blomjord, krukväxter

EJOKSopor

 

 

 

 

 

 

Mer information kan du hitta på SRV Återvinning.

TIPS OM PÅSEN

Så här undviker du fukt:

 • Använd alltid påshållaren.
 • Låt blött avfall rinna av i vasken innan det läggs i påsen.
 • Fyll påsen till max 3/4. Släng påsen minst var tredje dag, även om den inte är full.
 • Släng hushållspapper och använda servetter med matavfallet, det suger upp en hel del av det fuktiga.
 • Låt kaffesumpen torka till en stund innan du slänger den.
 • Lägg en vikt tidningssida i botten på papperspåsen om du vet att du kommer slänga mycket blött material.
 • Vik ihop påsen noggrant innan du lägger den i avfallskärlet.

Sopkarl

 

Så här undviker du lukt:

 • Räkskal kan du skölja och lägga i tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen.
 • Lägg fiskrens och räkskal i frysen och släng det vid tömning av kärlet.
 • Vik ihop papperspåsen noggrant innan du lägger den i avfallskärlet.

Tips inför sommaren:

 • Under de varma sommardagarna kan man använda sig av dubbla papperspåsar.
 • Lägg några tidningssidor i botten på papperspåsen.
 • Låt avfallet rinna av ordentligt i slasken innan det läggs i påsen.

VINSTER MED ATT SAMLA IN MATAVFALL

 • Om allt matavfall i Sverige återvanns skulle det motsvara 100 miljoner liter bensin. Sverige har förutsättningar för att ta en världsledande position inom biogasområdet.
 • Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med ca 90 %.
 • Den potential att producera biogas som finns i Sverige idag, skulle kunna driva 900,000 miljöbilar.
 • Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 km.
 • Om 70% av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56,000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327,000 ton.
 • En bil som kör på biogas undviker 2800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.
 • En biogasbil kan köra lite mer än 1 km på 1 kg matavfall.
 • På 1000 bananskal kan man köra en biogasbil i närmare 100 km?