Försäkringsbolag

Föreningens försäkringsbolag är Protector försäkring.

https://www.protectorforsakring.se/

Försäkringsavtal nr: 506709-1.1

********************************

Har du problem med skadedjur så är Nomor det företag som ingår i vår fastighetsförsäkring

Nomor AB

Telefonnummer: 0771-122 300

Hemsida: www.nomor.se

Ange Protector försäkring och Brf Melodin