Monthly Archives: April 2020

Grannsamverkan – Info från polisen kvartal 1-2020

Senaste informationsbladet från polisen gällande Grannsamverkan. Flerbostadshus kvartal 1, 2020 version 2

Posted in Nyheter | Comments Off on Grannsamverkan – Info från polisen kvartal 1-2020